Les sugiero lo siguiente

Customització noms arxius pdf

Bona tarda. Hi hauria la possibilitat de que els arxius pdf que es generen de les factures, albarans i comandes, es pogues dissenyar d'alguna manera el que volem que surti en el nom de l'arxiu? Per exemple, ara surt nomes el numero tant si es factura com albara, etc i m'interessaria que sortis numero-nom client o en els albarans per exemple AL-numero-nom client. Que tinguéssim la opció de canviar-ho. Gracies

2 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base