Les sugiero lo siguiente

Customització noms arxius pdf

Bona tarda. Hi hauria la possibilitat de que els arxius pdf que es generen de les factures, albarans i comandes, es pogues dissenyar d'alguna manera el que volem que surti en el nom de l'arxiu? Per exemple, ara surt nomes el numero tant si es factura com albara, etc i m'interessaria que sortis numero-nom client o en els albarans per exemple AL-numero-nom client. Que tinguéssim la opció de canviar-ho. Gracies

2 votos
vota
Iniciar sesión
Comprueba!
(pensar ...)
restablecer
o ingresa con
  • facebook
  • google
Conectado como (Salir)
¡Te quedan ! (?) (Pensando…)
Anónimo compartió esta sugerencia  ·   ·  Marcar sugerencia como inapropiada…  ·  Administrar →

0 comentarios

Iniciar sesión
Comprueba!
(pensar ...)
restablecer
o ingresa con
  • facebook
  • google
Conectado como (Salir)
Enviando...

Sugerencias y base de conocimientos